poniedziałek, 3 lipca 2017

CE->Prolog

Prolog:

W dawnych czasach, zanim powstały starożytne
królestwa, świat był w nieustannym konflikcie.
W każdej części mega kontynentu wybuchały
krwawe wojny trwające latami. Ludzie korzystali
z podstawowych materiałów budując i tworząc
z nich wszystko, z czego korzystali w codziennym życiu.

Część ludzi, która nie uczestniczyła w wojnach,
zajmowała się wymyślaniem nowych technologii
lub podróżowała, w celu odnalezienia w świecie
czegoś, co dało by im taktyczną przewagę nad
pozostałymi plemionami.

W pewnym momencie plemiona, jedno po drugim,
zaczęły odkrywać bardzo duże skupiska magii
- czegoś czego wcześniej nie znały. Z początku
założono kopalnie, wydobywano kryształy
i przynoszono je do swych domostw. Te wioski,
w których zamieszkała magia, stawały się potężne
i pełne szczęścia. Z czasem postanowiono wybudować
ogromne miasta na skupiskach magii, by być bliżej
niej i szybciej ją pozyskiwać. Miasta broniły się,
przed jeszcze agresywną częścią ludzkości,
za pomocą potężnych czarów. Nikt nie był
w stanie dorównać ich potęgi.

We wszystkich częściach świata działo się to samo.
Gdzie pojawiła się magia, tam powstawały miasta.
Wszystkie miasta z czasem stawały się ogromnymi
królestwami, które nie miały zamiaru ze sobą walczyć.
Nowe źródło siły wpływało bardzo pozytywnie na każdą
część rozwoju zarówno organizmów, jak i organizacji.

Wszechobecna mądrość doprowadziła, do zniknięcia
wszelkiego rodzaju konfliktów i do niesamowitego
rozwoju. Teraz królestwa chciały współpracować,
a nie toczyć wojny, by efektywniej zarządzać magią.
W swej mądrości odkryli jak sprawić, by źródła magii
nigdy się nie wyczerpały. Z królestw zostali wybrani
najwybitniejsi ambasadorzy, by stworzyć wielką radę magii.

Rozwój zdawał się nie mieć punktu szczytowego,
zawsze wymyślano coś nowego - niesamowitego.
Postały nawet portale magiczne łączące ze sobą
wszystkie miasta, a ludzie transportowali przez
nie kryształy magiczne masowo. W pewnym
momencie zdecydowano połączyć ze sobą fizycznie
wszystkie królestwa za pomocą podziemnych kanałów
magicznych. Potencjał magiczny kryształów
zwielokrotniał się, gdy łączono kolejne elementy.
W pewnym momencie połączono wszystkie królestwa,
co doprowadziło do powstania nowego rodzaju magii.
Nazwano go czystą magią.

Niedokładna rekonstrukcja mapy świata z czasów starożytnych

Właściwości czystej magii były niepoliczalne,
lecz zaraz po jego odkryciu nastąpiło coś niepojętego.
Ludzie natchnieni przez czystą magię potrafili przekroczyć
bramy rzeczywistości i udać się do innych światów.
Ten okres trwał krótko, gdyż bardzo szybko do świata
ludzie zaczęli przynosić kryształy chaosu. Nowa potężna
magia budziła to co najgorsze, w tych którzy decydowali się
z niej korzystać. Wpływy chaosu bardzo szybko rozszerzać się
w królestwie centralnym i wielka rada zdecydowała się
na ostateczny plan, by powstrzymać degenerację magii.
 
Tylko nieliczni widzieli czego dotyczył plan. Wiadomo
tylko, że 99% ludności świata emigrowała do innego
wymiaru, po czym nastąpiła wielka eksplozja w środkowej
części super kontynentu i ten rozpadł się na mniejsze
kontynenty. Od tamtego czasu minęło wiele tysięcy lat,
starożytna wiedza została zapomniana, a legendy o ich
potędze przekazywane są z pokolenia na pokolenie.
Czysta magia jest dziś zaledwie legendą, a wpływy
chaosu zdawały się na zawsze zniknąć z tego świata
- przynajmniej tak się wszystkim wydawało...